Title: Podpora udržitelného rozvoje nositele integrovaného plánu rozvoje města prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad
Other Titles: Promoting sustainable development by the bearer of Integrated Urban Development Plan through the Regional Operational Programme Severozapad
Authors: Chmelová, Jiřina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23906
Keywords: kohezní politika;strukturální fondy;programové období;evropský fond pro regionální rozvoj;evropský sociální fond;fond soudržnosti;regionální operační program severozápad;integrovaný plán rozvoje města.
Keywords in different language: cohesion policy;structural funds;the programming cycle;the european regional development fund;the european social fund;the cohesion fund;the regional operational programme north-west;the integrated urban development plan.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na regionální politiku EU, její vznik a vývoj. Dále se práce zabývá strukturálními fondy EU, konkrétně Regionálním operačním programem Severozápad a jeho strukturou. Dále se práce zabývá Integrovaným plánem rozvoje města jako základním strategickým dokumentem pro udržitelný rozvoj měst.
Abstract in different language: Regional policy is strategic investment policy aimed at all the EU regions and cities in order to promote their economic growth and improve the quality of life. In pursuing the objectives of cohesion policy are the EU Member States supported by funding from the EU structural funds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chmelova - DP - final.pdfPlný text práce607,48 kBAdobe PDFView/Open
Chmelova - pos. VP.pdfPosudek vedoucího práce654,68 kBAdobe PDFView/Open
Chmelova - pos. OP.pdfPosudek oponenta práce484,58 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Chmelova.pdfPrůběh obhajoby práce281,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.