Title: Rekonstrukce experimentálního zařízení pro vyšetřování aerodynamických vazeb turbinových lopatek
Other Titles: Reconstruction of Experimental Equipment for Evaluation of Aerodynamic Bonding of Trubine Blades
Authors: Pavlíček, Petr
Advisor: Linhart Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Synáč Jaroslav, Dr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25298
Keywords: flutter;aerodynamické buzení;aerodynamické vazební koeficienty;experiment;rekonstrukce;lopatková kaskáda;kmitání
Keywords in different language: flutter;aerodynamic excitation;aerodynamic bonding coefficeints;experiment;reconstruction;blade cascade;vibrations
Abstract: Tato práce se věnuje rekonstrukci experimentálního zařízení pro vyšetřování flutteru prizmatických lopatek, které se nachází v laboratoří KKE. Nejprve jsou uvedeny dvě možné metodiky vyhodnocení flutteru - jedna je založena na vyhodnocení aerodynamických vazebních koeficientů a druhá na tekutinou vykonaných pracích. Dále jsou uvedeny nedostatky experimentálního zařízení, co se týče vlastního měřícího prostoru, ale i potrubní tratě a příslušenství. Nakonec jsou pro většinu nedostatků uvedena možná a následně i doporučená řešení.
Abstract in different language: This thesis is focused on the reconstruction of an experimental equipment for determining of flutter of prismatic blades, located at the laboratory of KKE. Firstly two posible methods of evaluation of flutter are presented the first is based on the evaluation of aerodynamic bonding coefficients and the second on works performed by the fliud. Next, imperfections of the experimental equipment are presented, concerning the measurement area itself, as well as the pipe track and the accesories. At last, for the most imperfections possible and recomended solutions are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlicek_Petr_DP.pdfPlný text práce24,95 MBAdobe PDFView/Open
Pavlicek - hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce558,67 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek - OP DP.pdfPosudek oponenta práce402,06 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Pavlicek.pdfPrůběh obhajoby práce191,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.