Název: Možnosti financování sekundárního vzdělávání v České republice
Další názvy: Possibilities of financing of secondary education in the Czech Republic.
Autoři: Sieber, Radek
Vedoucí práce/školitel: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Oponent: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25467
Klíčová slova: sekundární vzdělávání;soukromá vzdělávací instituce;profesionální sportovec a jeho druhá kariéra;ústav;evropa 2020
Klíčová slova v dalším jazyce: secondary education;private educational institution;professional athlete and his second career;institute;europa 2020
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na možnosti financování sekundárního vzdělávání v České republice. Po definování pojmu sekundární vzdělávání a uvedení legislativních požadavků na založení a fungování soukromé vzdělávací instituce je představen zvolený subjekt. Následující kapitola tvoří shrnutí možností financování tohoto subjektu díky nástrojům státu, Evropské unie, ale i soukromých osob. Závěrem práce dochází k představení investičních a realizačních fází projektu a k porovnání výnosů a nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on possibilities of financing of secondary education in the Czech Republic. At first there is definition of secondary education and legislative demand of founding and working of private educational institution followed by the introduction of chosen subject. Next chapter is summary of possibilities of financing of chosen subject by instrument of state, European Union or individual. At the end of barchelor thesis, there is introducion of investment and realization phases of this project and comparison of revenue and costs.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2019.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFÚ) / Bachelor´s works (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sieber_2016.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
bo sieber.pdfPosudek oponenta práce497,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bo sieber_1.pdfPosudek vedoucího práce497,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nezv Sieber.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP306,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
sieber obhj.pdfPrůběh obhajoby práce251,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25467

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.