Title: Vliv procesních paramerů na mikrostrukturu WC-NiCrBSi laserového návaru
The influence of processing parameters on the microstructure of WCNiCrBSi laser clad coatings
Authors: Houdková-Šimůnková, Šárka
Vostřák, Marek
Česánek, Zdeněk
Citation: METAL 2016-25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd, 2016. s. 963-968. ISBN 978-80-87294-67-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Tanger
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25689
ISBN: 978-80-87294-67-3
Keywords: WC-NiCrBSi;lasrový návar;rozpad karbidů;rychlost laserového paprsku
Keywords in different language: WC-NiCrBSi;laser clad;laser beam scanning speed;carbide dissolution;dilution
Abstract: Laserové navařování jje progresivní technologie vytváření povalků o tloušťce větší než 1 mm. Ve srovnání s klasickým navařováním je výhodnější z hlediska manší TOO a s ní spojených deformací. V porovnání s žárovým nástřikem nabízí vyšší přilnavost k substrátu. I když je rozsah materiálů, které mohou být navařovány, je menší než v případě žárových nástřiků, existují i zde matriály kombinující karbidy s houževnatou matricí za účelem zvýšení otěruvzdornosti povlakovaných součástí. Během navařování však dochází k rozkladu karbidických částic a jejich rozpouštění do okolní matrice. Míra rozpadu může být kontrolována pomocí nastavení parametrů laserového navařování. Příspěvek se zabývá vlivem depozičních parametrů na geometrické charakteristiky návarů a na míru rozpadu karbidických částic, ovlivňující tvrdost výsledného povlaku.
Abstract in different language: Laser cladding is a progressive technology enabling to deposit coatings in thickness higher than 1 mm. In comparison with the conventional overwelds it offers the advantage of thinner heat-affected zone in the substrate material and lower and better controlled inner residual stress and related deformation. Compare to thermal sprayed coatings, it provides the metallurgical bonding to the substrate and fully dense coating microstructure with zero porosity, enabling the full corrosion protection of substrate. The range of materials deposited by laser cladding is limited to metals and its alloy due to the principle of technology, requiring the simultaneous melting of substrate surface layer and added coating materials. To improve the wear resistance, the hard particles such as carbides are added to the feedstock powder. During deposition process, the kinetics of melting and solidification of both metal and carbide particles are controlled by used technological parameters of laser. In the paper, the influence of deposition parameters on the geometrical characteristics and microstructure of WC-NiCrBSi laser clad coating is presented with attention paid namely to the hard particles decomposition and its influence on the measured hardness.
Rights: Plný text není přístupný.
© Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43917411_stat.pdf6,84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD