Title: Výpočtové cvičení z předmětu Plynové trubíny a turbokompresory
Authors: Hocko, Marián
Ratkovská, Katarína
Citation: HOCKO, Marián; RATKOVSKÁ, Katarína. Výpočtové cvičení z předmětu Plynové trubíny a turbokompresory. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 488. ISBN 978-80-261-0709-5.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/26063
ISBN: 978-80-261-0709-5
Keywords: tubokompresorový motor;spalovací turbína;skripta;Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
Keywords in different language: turbocharge engine;combustion turbine;textbooks;Faculty of mechanical engineering University of West Bohemia in Pilsen
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni - Marián Hocko - Katarína Ratkovská
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KKE)
Přírodní vědy / Natural science
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hocko.pdfPlný text18,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.