Title: Praktické využitie embedded systémov
Other Titles: Practical use of embedded systems
Authors: Tuček, Daniel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [98-102]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26163
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: embedded systémy;praktické využití
Keywords in different language: embedded systems;practical utilization
Abstract in different language: Embedded systémy sa dostávajú bližšie k našim životom. Dnes už skoro v každej domacnosti nájdeme nejakú aplikáciu rôznych embedded systémov. Práca chce poukázať na praktické vyzužitie embedded systémov pre osobné účely, presnejšie predstaví dve stroje vytvorené autorom pomocou spomýnaných systémov. Prvý stroj je jednoduchý palubný počítač (menom ArduInCar, AIC) pre autá bez nich s ročníkom od 2000 založený na Arduine, pracujúci cez diagnostický port OBD2. Druhý stroj je reinkarnácia starého budíkového rádia, moderné IP rádio s rôznymi prehrávacími a streamovacími možnosťami vložený do tela starého rádia. Je založený na minipočítači Raspberry Pi a operačnom systéme Volumio.
Embedded systems are starting to become part of our lives. Today we can find in almost every household an application of embedded systems. This work is to present the practical use of these embedded systems for personal use. The work presents two applications made by the author from the mentioned systems. The first one is an automobile board computer (by name: ArduInCar, AIC) for cars without it made from year 2000, based on Arduino, operating by the OBD2 diagnostics port. The second is a reincarnation of an old radio alarm clock, a modern IP radio with numerous playback and streaming utilities is put into the body of the old radio. It is based the Raspberry Pi miniature computer and the Volumio operating system.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tucek.pdfPlný text853,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.