Title: Výuková opora pro základní školu: automatické vedení vlaku
Other Titles: Teaching support for elementary school: automatic train management
Authors: Beneš, Martin
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [92-97]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26164
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: učební pomůcka;výuka;model;železniční zabezpečení
Keywords in different language: teaching aid;teaching;model;railway security
Abstract: Výuková opora pro základní školy – automatické vedení vlaku se zabývá vytvoření výukové opory v tištěné, multimediální formě doplněné fyzickým modelem. Výuková opora je vytvořena na základě distančních opor, kterou lze využít při prezenční výuce na základní škole. Práce se zaměřuje na vhodné vysvětlení železničního zabezpečení na železnici. Fyzický model vhodně doplňuje tištěnou a multimediální výukovou oporu. Práce je určena nejen pro vysvětlení samotného železničního zabezpečení, ale i k popularizaci a motivaci žáků pro obor technické výchovy.
Abstract in different language: Teaching Assist for Primary Schools - Automatic train management deals with the creation of a teaching support in a printed, multimedia form accompanied by a physical model. Teaching support is based on distance support, which can be used in full-time teaching at elementary school. The thesis focuses on an appropriate explanation of railway safety on the railway. The Physical Model appropriately complements printed and multimedia learning support. The thesis is intended not only for explanation of railway safety itself, but also for popularization and motivation of pupils in the field of technical education.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benes.pdfPlný text811,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.