Title: Nástavec na francouzskou hůl
Other Titles: Extension for french crutches
Authors: Dušková, Miroslava
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [68-73]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26171
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: francouzská hůl;nástavec;stabilita
Keywords in different language: french crutches;extension;stability
Abstract: This thesis discusses the possibility of using extensions for French crutch. This tool will provide the user better stability, not only for walking, but also as a support in many situations. After studying the history of crutches and their use at the moment, I decided use this tool in practice. Part of this thesis are technical drawings and assembly instructions for extensions of the french crutches. I would be glad if this proposal of mine taken root among the public and reached people who need this enhancement. This is only a prototype. According to the research which I did, it would be appropriate to remove the shortcomings that I have found in this simplified construction.
Abstract in different language: Práce pojednává o možnosti využití nástavce na francouzskou hůl. Tato pomůcka poskytne uživateli lepší stabilitu, nejen při chůzi, ale i jako opora v mnoha situacích. Po prostudování historie berlí a jejich využití v současné době, jsem se rozhodla tuto pomůcku aplikovat v praxi. Součástí této práce jsou technické výkresy a návody k sestavení nástavce na berli. Byla bych ráda, kdyby se tento můj návrh ujal a pomohl lidem, kteří toto vylepšení potřebují. Jedná se pouze o prototyp. Podle výzkumu, který jsem provedla, by bylo vhodné odstranit nedostatky, které jsem u této zjednodušené konstrukce nalezla.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova.pdfPlný text785,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.