Title: Tvořivost a dovednost žáků 1. stupně ZŠ v 21. století
Other Titles: The creativity and skills of pupils in primary school in the 21st century
Authors: Adamcová, Romana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [59-67]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26172
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: tvořivost;zručnost;testování
Keywords in different language: creativity;skifulness;testing
Abstract: Článek pojednává o testování úrovně neverbální tvořivosti a testování úrovně manuálních dovedností u žáků na 1. stupni základní školy. Jako testovací nástroje byly zvoleny Urbanův test figurálního myšlení a testovací baterie pro psychomotorické dovednosti dle Honzíkové.
Abstract in different language: This article deals with testing the level of non-verbal creativity and testing the level of manual skills of primary school children. The Urban’s test of figural thinking and Honzikova’s test of psychomotoric skills were chosen as testing methods.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamcova.pdfPlný text707,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.