Title: Projekt "Děti pomáhají dětem", anebo, rozvoj manuálních dovedností pomocí výukových projektů
Other Titles: "Children help children" project: development of manual skills through educational projects
Authors: Kaufnerová, Gabriela
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [50-58]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26173
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: projekt;manuální dovednosti;tvořivost;řešení problémů;sociální dovednosti
Keywords in different language: project;manual skills;creativity;problem solving;social skills
Abstract: Příspěvek představuje možnosti rozvíjení manuálních dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí výukových projektů. Hlavním předmětem je pak výukový projekt „Děti pomáhají dětem“, který byl zrealizován s žáky 5. ročníku Základní školy Horšovský Týn. Z projektu vzešly dvě pestré knihy - „Pomocníček“ a „Učínek“, jež jsou určeny předškolákům a žákům prvních tříd. Jejich účelem je pomoci dětem této věkové kategorie rozvíjet zábavnou formou manuální dovednosti i vědomosti.
Abstract in different language: The article introduces ways of developing manual skills of pre-school children and elementary school children through educational projects. The main subject focuses on a project called “Children Help Children,” which has been implemented with 5th grade pupils in elementary school in Horsovsky Tyn. The project resulted in two creative books – “Pomocníček” (A Little Helper Book) and “Učínek” (A Little Learner Book) – that are supposed to help preschool children and first-graders. Their purpose is to help children of this age category to develop manual skills and knowledge in an entertaining manner.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaufnerova.pdfPlný text1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.