Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVlková, Iva
dc.contributor.editorHonzlíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2017-06-15T12:11:56Z
dc.date.available2017-06-15T12:11:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [44-49]. ISBN 978-80-261-0710-1.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0710-1
dc.identifier.urihttp://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26174
dc.description.abstractTechnická výchova nebo pracovní činnosti neodmyslitelně patří mezi vyučovací předměty v základním vzdělávání. V Rámcovém vzdělávacím programu je obsah a náplň předmětu vymezena ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“, která je tvořena sedmi tematickými okruhy. Z obsahových náplní jednotlivých tematických okruhů je zřejmé interdisciplinární propojení technické výchovy s fyzikou, biologií, chemií, ale i ekonomií či právem. V příspěvku se autor zabývá jednostranným zaměřením výzkumů pouze na některé tematické okruhy v oblasti interdisciplinárních vztahů technické výchovy a fyziky a odkrývá možnosti širšího využití těchto vztahů nejen ve výzkumech, ale především ve vlastní školní praxi. Současně představuje možnosti využití ICT technologií a fyzikálních čidel při výuce technické výchovy.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjecttechnická výchovacs
dc.subjectfyzikacs
dc.subjectinterdisciplinární vztahycs
dc.subjectzákladní školacs
dc.titleInterdisciplinární vztahy mezi předměty "fyzika" a "technická výchova" na ZŠcs
dc.title.alternativeInterdisciplinary relations between the subjects of "physics" and "technical education" at elementary schoolsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedTechnical education, or work activities, as the subject is otherwise called, is an inseparable part of the elementary education curriculum. Within the Framework Educational Programme, the content of the subject is defined in the educational area Man and the World of Work, which consists of seven topics. The contents of the topics show interdisciplinary connections between the technical education and physics, biology, chemistry and even economy or law. In this article, the author points out the one-sided aspect of researches that only focus on certain topic areas found in interdisciplinary relations between technical education and physics, and suggests more opportunities for wider use of these relations not only in the research, but mainly in educational practice. At the same time, the author presents the opportunities for the use of ICT and physical sensors in the instruction of technical education.en
dc.subject.translatedtechnical educationcs
dc.subject.translatedphysicsen
dc.subject.translatedinterdisciplinary relationsen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlkova.pdfPlný text411,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.