Title: Srovnání českých a německých učebnic matematiky pro gymnázia
Other Titles: Comparison of the czech and german textbooks on mathematics for the secondary grammar schools
Authors: Zeman, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [10-16]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26180
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: učebnice;matematika;gymnázium;Česká republika;Německo;srovnání
Keywords in different language: textbooks;mathematics;grammar school;Czech republic;Germany;comparison
Abstract: V této práci prozkoumáme české a německé učebnice matematiky pro gymnázia. Porovnáme přitom, jaké jsou mezi nimi obsahové a formální rozdíly při výkladu tématu funkce, přičemž se zaměříme na aplikační úlohy. Zhodnotíme, co by z látky, uvedené v učebnicích, nemělo chybět ani přímo v hodině při výuce a co je naopak nadbytečné. Tím se dotkneme také tématu aktuálnosti českých učebnic, které byly poprvé vydány již zhruba před dvaceti lety. Představíme rozdíly v používání učebnic v obou kulturních prostředích.
Abstract in different language: In this article, we would strive to present a survey on the Czech and German textbooks for secondary grammar schools. We compare the way, the textbooks present particular topic of functions, and show the differences in subject and form. The aim would be on the application tasks. We give our opinion, what the teacher is supposed to say to the topic direct in the class and what may rest redundant. We would also like to stress the current teaching praxis usability of the Czech textbooks that were first published already 20 years ago. We show the differences in using the textbooks in both cultures also.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeman.pdfPlný text553,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.