Title: Včasná identifikácia trendov v správaní používateľov elektronického zľavového portálu
Authors: Kaššák, Ondrej
Bieliková, Mária
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 20-26. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26329
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: frekventované prvky;posuvné okno;tok dat;webové služby
Keywords in different language: frequented elements;sliding window;data flow;web services
Abstract in different language: Správanie používateľov služieb na webe sa v čase mení. Napríklad v zľavovom portáli používatelia reagujú na jednotlivé ponuky rozlične. Našim cieľom je dokázať včas identifikovať, ktoré ponuky sa stanú trendami (vysoko predávanými) a ktorým naopak treba pomôcť napríklad dodatočnou propagáci-ou. Hlavnou výzvou tejto úlohy je veľké množstvo dát o nákupoch, ktoré pri-chádzajú formou kontinuálneho prúdu. Riešenie, ktoré v práci navrhujeme je založené na časovo a výpočtovo efektívnom jednoprechodovom spracovaní dát umožňujúcom prácu v online čase. Týmto spôsobom sme schopní pomerne sko-ro identifikovať, ktoré zľavy sa stanú trendami. Opisované riešenie sme overili na reálnej množine dát zľavového portálu, kde sme ukázali, že časť trendov je možné identifikovať už na základe prvých dní, kedy sú dané zľavy v ponuke.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kassak.pdfPlný text562,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.