Title: Interaktívna vizualizácia hierarchických štruktúr
Authors: Smatana, Miroslav
Butka, Peter
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 125-130. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26349
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: dynamická vizualizace;hierarchické struktury;formální konceptová analýza
Keywords in different language: dynamic visualization;hierarchical structures;formal conceptual analysis
Abstract in different language: V súčasnosti existuje množstvo dát v digitálnej podobe. Tieto dáta obsahujú informácie, ktoré môžu byť potencionálne užitočné napr. pre spoloč-nosti pri podpore rozhodovania. Na extrakciu informácií z dát je možné použiť širokú škálu metód analýzy dát. Problémom pri analýze dát je interpretácia jej výsledkov koncovým používateľom, tak aby získané informácie dokázali po-chopiť a následne vhodným spôsobom využiť. Jednou z možností ako čo naj-rýchlejšie porozumieť výsledkom je ich transformácia do grafickej podoby. Preto sa v tomto článku zameriame na prezentáciu rozličných vizualizačných techník určených na vizualizáciu výsledkov získaných z hierarchických metód analýzy dát akou je napr. formálna konceptová analýza.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smatana.pdfPlný text551,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.