Title: Hierarchické prístupy k modelovaniu témy v dokumentoch
Authors: Smatana, Miroslav
Butka, Peter
Gore, Matúš
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 136-140. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26351
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: modelování;hierarchie;latentní Dirichletova alokace
Keywords in different language: modeling;hierarchy;latent Dirichlet allocation
Abstract in different language: Digitálne textové dáta predstavujú v dnešnej dobe dôležitý zdroj in-formácií. Avšak v súčasnosti je ich počet taký obrovský, že ich manuálne spra-covanie a extrakcii informácií by bola časovo veľmi náročná. Existuje niekoľko spôsobov automatickej analýzy textových dát, jednou z nich je modelovanie témy, ktoré ponúka nové možnosti na vyhľadávanie, prehľadávanie a sumarizá-ciu textových dokumentov. Preto je hlavným cieľom tohto článku predstaviť rôzne metódy hierarchického modelovania téma a taktiež porovnanie vybraných modelov z pohľadu kvality budovania hierarchie tém.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gore.pdfPlný text852,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.