Název: Double diffusive magnetohydrodynamic squeezing flow of nanofluid between two parallel disks with slip and temperature jump boundary conditions
Autoři: Sobamowo, Gbeminiyi Musibau
Akinshilo, A. T.
Citace zdrojového dokumentu: Applied and Computational Mechanics. 2017, vol. 11, no. 2, p. 1-16.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26593
ISSN: 1802-680X (Print)
2336-1182 (Online)
Klíčová slova: dvojitý difúzní stlačovací proud;nanotekutina;efekty skluzu;paralelní disk;homotopní perturbace
Klíčová slova v dalším jazyce: double diffusive squeezing flow;nanofluid;slip effects;parallel disk;homotopy perturbation method
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper, double diffusive squeezing unsteady flow of electrically conducting nanofluid between two parallel disks under slip and temperature jump condition is analyzed using the homotopy perturbationmethod. The obtained solutions from the analysis are used to investigate the effects of the of Brownian motion parameter, thermophoresis parameter,Hartmann number,Lewis number and pressure gradient parameters, slip and temperature jump boundary conditions on the behavior of the nanofluid. Also, the results of the homotopy perturbation method are compared to the results in the literature and good agreements are established. This study is significant to the advancements of nanofluidics such as energy conservation, friction reduction and micro mixing biological samples.
Práva: © 2017 University of West Bohemia. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 11, number 2 (2017)
Volume 11, number 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sobamowo.pdfPlný text1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26593

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.