Title: Okružní nůžky
Other Titles: Circular shears
Authors: Lukáš, Ondřej
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Duník Miroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26909
Keywords: okružní nůžky;technologie plošného stříhání;držák plechu;střižná síla;upínací síla;namáhání držáku plechu
Keywords in different language: circular shears;sheetmetal cutting;holder plate;cutting force;clamping force;stress holder plate
Abstract: Bakalářská práce se zabývá okružními nůžkami pro stříhání plechových kruhů. Teoretická část se zabývá poznatky o operaci stříhání. Praktická část se věnuje výpočtu střižné síly a ručním i softwarovým výpočtům namáhání držáku plechu.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the circular shears for cutting sheet metal ring. The teoretical part deals with the knowledge of cutting operation. The practical part devotes to calculating cutting force and manual and software calculating stress holder plate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okruzni nuzky.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Lukas_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce648,66 kBAdobe PDFView/Open
Lukas_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce860,21 kBAdobe PDFView/Open
Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce248,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.