Title: Konstrukce CNC frézky
Other Titles: Design of CNC milling machine
Authors: Strnad, Stanislav
Advisor: Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26910
Keywords: cnc;frézka;portál;lineární vedení;krokový motor;řemen
Keywords in different language: cnc;milling;router;linear guides;stepper motor;belts
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh CNC frézky. S ohledem na predikované požadavky jsou navrhnuta možná konstrukční provedení stroje. Následně je provedena volba vhodného vedení, volba posuvového mechanismu a jeho pohonu. V závěru se práce zabývá ekonomickým zhodnocením výsledné varianty.
Abstract in different language: The Bachelor thesis contains a design of the CNC milling machine. Regarding to predicted requirements, there are designed possible machine designs. Then the appropriate choice of linear guides, feed mechanisms and drive is made. The final part of the thesis includes an economic evaluation of the selected option.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP STRNAD Stanislav 2017.pdfPlný text práce4,38 MBAdobe PDFView/Open
Strnad_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce658,08 kBAdobe PDFView/Open
Strnad_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce710,39 kBAdobe PDFView/Open
Strnad.pdfPrůběh obhajoby práce242,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.