Title: Konstrukce přípravku na díly pro letecký průmysl
Other Titles: Construction of the jig for the aerospace industry parts
Authors: Rajal, Pavel
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26911
Keywords: přípravek;konstrukce;odjehlovaná komponenta;upínání;inconel 718;odjehlování;sw nx a inventor
Keywords in different language: preparation;construction;deburring part;design;clamping;inconel 718;deburring;sw nx and inventor
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci přípravku pro ruční odjehlování dílů. Práce obsahuje stručný popis materiálu Inconel 718, ze kterého jsou odjehlované díly vyrobeny. Dále se v práci nachází stručný popis výroby odjehlovaných dílů. Další kapitolou je ergonomický pohled na zámečnické pracoviště, kde dochází k odjehlování komponent. V hlavní části práce je řešena samotná konstrukce přípravku a simulace zatížení. Model i simulace zatížení je provedeno pomocí softwaru Siemens NX.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the construction of the preparation for deburring part. The thesis contains a brief introduction about the material Inconel 718, which is material for production of deburring part. Further chapter is ergonomic view on workplace. The construction of the preparation and the simulation of load is solved in the rest of the thesis. Model and the simulation of load were made in software Siemens NX.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavel Rajal.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Rajal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce665,97 kBAdobe PDFView/Open
Rajal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce964,49 kBAdobe PDFView/Open
Rajal.pdfPrůběh obhajoby práce237,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.