Title: Uložení vřeten a hrotů koníků u soustruhů. Uložení vřetene soustruhu.
Other Titles: The support (imposition) of a mandrel and tailstock pin of a lathe. Lathe mandrel support.
Authors: Janota, Zdeněk
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26912
Keywords: soustruh;uložení;vřeteno;koník;hrot;objímka;pohybový šroub;pružin
Keywords in different language: lathe;seating;mandrel;tailstock;tailstock pin;tailstock chuck;lead screw spring
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice uložení vřeten a hrotů koníků u soustruhů. Je zde analyzováno několik variant uložení. Praktická část je pak věnována návrhu svršku koníku soustruhu a to zejména uložení otočné objímky, odpružení a návrhu pohybového šroubu.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with seating of a mandrel and tailstock pin of a lathe. A few types of seating/alignment were analyzed. The practical part is devoted to tailstock upper part design, specifically tailstock chuck seating/alignment, spring loaded tapping tips and lead screw design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Zdenek Janota.pdfPlný text práce10,17 MBAdobe PDFView/Open
Janota_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce706,69 kBAdobe PDFView/Open
Janota_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce780,11 kBAdobe PDFView/Open
Janota.pdfPrůběh obhajoby práce247,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.