Title: Návrh extra lehkého motorového vozu pro osobní kolejovou dopravu
Other Titles: Design of extra light motor vehicle for passenger rail transport
Authors: Slouka, Matouš
Advisor: Kořínek Jiří, Ing.
Referee: Tříska Ladislav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26920
Keywords: dvoucestná vozidla;extra lehká kolejová vozidla;návrh konceptu;motorový vůz;přeprava cestujících
Keywords in different language: two-way vehicles;extra light rail vehicles;design of concept;motor wagon;public transportation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na navržení konceptu extra lehkého kolejového vozidla pro hromadnou přepravu osob. Práce se dále zabývá vypracováním rešerše stávající techniky, včetně historického ohlédnutí se zaměřením hlavně na dvoucestná vozidla. Následně obsahuje vypracování, shrnutí a zhodnocení jednotlivých variant vozidel zejména dle složitosti obslužnosti regionálních a městských zastávek, konstrukce a ekonomičnosti.
Abstract in different language: Bachelor's thesis is aimed to introduce design concept of extra light rail vehicle for mass transportation of persons. The work is also deals with the research of the current technology, including the historical look with focus mainly on two-way vehicles. Subsequently, it includes the elaboration, summaries and evaluation of individual vehicle variants, which are compared by complexity of serviceability of regional and urban stops, construction and economy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Slouka_M.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Slouka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce839,69 kBAdobe PDFView/Open
Slouka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce805,68 kBAdobe PDFView/Open
Slouka.pdfPrůběh obhajoby práce290,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.