Title: Traumatické amputace a zásady jejich zajištění v přednemocniční péči
Other Titles: Traumatic amputations and rules to their ensuring in pre-hospital emergency care
Authors: Bauerová, Markéta
Advisor: Hájek Marcel, MUDr. Ph.D.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27261
Keywords: první pomoc;přednemocniční péče;krvácení;traumatické amputace
Keywords in different language: first aid;prehospital care;bleeding;traumatic amputation
Abstract: Traumatické amputace jsou i v dnešní době poměrně častým zraněním. S technologickým pokrokem, rostoucím počtem dopravních nehod a také se zvýšeným rizikem teroristických útoků, roste i pravděpodobnost výskytu traumatické amputace. Toto zranění neznamená jen kosmetickou nebo funkční vadu, ale může rovněž člověka přímo ohrožovat na životě masivní krevní ztrátou. Musíme mít na paměti, že kvalitně poskytnutá přednemocniční péče má nezanedbatelný vliv na vývoj pacientova stavu a také na kvalitu jeho života. Tato bakalářská práce je zaměřena na schopnosti laické veřejnosti poskytnout první pomoct osobě právě s tímto poraněním. V praktické části práce jsme zjistili, že laická veřejnost je seznámena s postupy první pomoci a že má poměrně i široký přehled znalostí co se týká traumatických amputací.
Abstract in different language: Nowadays, traumatic amputations are considered as a fairly frequent injury. The possibility of the traumatic amputation increases with various of factors including technological progress, increasing number of car accidents and higher risks of terrorist attacks. This kind of injury does not only represents a cosmetic or functional flaw, but it can also have a fatal impact on the life caused by a massive blood loss. It is essential to keep in mind that a quality of prehospital care has a significant impact on not only the progress of the patient's condition but also on the quality of their life. This dissertation is focused on the abilities of the public to provide first aid to a person suffering from this kind of injury. In the practical part of this paper, it was discovered that the amateur public is familiarized with the first aid procedures and, moreover, it has a broad knowledge when it comes to traumatic amputations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bauerova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova OP.pdfPosudek oponenta práce831,28 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova.pdfPrůběh obhajoby práce398,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.