Title: Šikana ve školním prostředí, prevence
Other Titles: Bullying at school, prevention
Authors: Jediná, Markéta
Advisor: Zikmundová Květuše, MUDr. CSc.
Referee: Beránek Václav, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27300
Keywords: šikana;agrese;agresivita;sociálně-patologické chování;prevence;následky;oběť;agresor
Keywords in different language: bullying;aggression;aggressiveness;socio-pathological behavior;prevention;consequences;victim;aggressor
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou šikany ve školním prostředí. Zahrnuje klasifikaci druhů šikany, její důsledky a předkládá různé možnosti její prevence. Zaměřuje se rovněž na typologii potenciálních obětí a agresorů a uvádí místa či instituce, na něž se lze v případě jejího výskytu obrátit. Cílem dotazníkového šetření dětí ve věku 10-14let bylo zjistit jejich znalosti o šikaně a problémů s tím spojených. Výsledky výzkumu a informace uvedené v teoretické části lze využít při zpracovávání materiálů cílených na její prevenci.
Abstract in different language: The core of this bachelor's thesis is bullying at school. It classifies types of bullying, its consequences and conveys various ideas for bullying prevention. The thesis also contains a thorough typology of potential victims and aggressors and a listing of organisation that are at disposal if anyone should be concerned with bullying. The aim of the questionnaire study in the group of children in the age 10-14 years was to their gather knowledge about bullying and relating issues. The research results presented in the theoretical part may be utilized at issuing written manuals focused on its prevention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sikana ve skolnim prostredi, prevence, Jedina Marketa.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Jedina VP.pdfPosudek vedoucího práce957,81 kBAdobe PDFView/Open
Jedina OP.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Jedina.pdfPrůběh obhajoby práce392,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.