Title: Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test a zaokrouhlená data
Other Titles: Two-sample Kolmogorov-Smirnov test and rounded data
Authors: Vlasáková, Zuzana
Advisor: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Kobeda Zdeněk, RNDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27421
Keywords: dvouvýběrový kolmogorovův-smirnovův test;simulace;zaokrouhlení dat;kritická hodnota;chyba 1. druhu;silofunkce
Keywords in different language: two-sample kolmogorov-smirnov test;simulation;data rounding;critical value;type 1 error;power of a test
Abstract: Diplomová práce se zabývá dvouvýběrovým Kolomogorovovým-Smirnovovým testem. Hlavním cílem je vyšetřit, jak zaokrouhlení vstupních dat ovlivní výsledky testu o shodě rozdělení. V první části práce jsou popsány výsledky simulací, v druhé části jsou uvedeny výsledky pro konkrétní data. Námětem pro vznik této práce byla bakalářská práce Martiny Kocandové Srovnání vlivu relativního věku ve sportu.
Abstract in different language: The thesis focuses on Two-sample Kolmogorov-Smirnov test. The main objective of the thesis is to find out how the rounding of the input data affects the results of the hypothesis of the same distribution. The first part of the thesis describes the results of the simulations. The second part gives the results for specific data. The reason of this thesis was the bachelor thesis of Martina Kocandová Comparison of the influence of the relative age in sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_VLASAKOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
PV_Vlasakova.pdfPosudek vedoucího práce913,91 kBAdobe PDFView/Open
PO_Vlasakova.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
P_Vlasakova.pdfPrůběh obhajoby práce331,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.