Title: Numerická simulace mikroturbíny pro ORC cyklus
Other Titles: Numerical simulation of a microturbine applied at ORC cycle
Authors: Novák, Martin
Advisor: Matas Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Gášpár Roman, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28362
Keywords: numeca;fine/turbo;ansa;orc;mikroturbína;numerická simulace;cfd
Keywords in different language: numeca;fine/turbo;ansa;orc;microturbine;numerical simulation;cfd
Abstract: Diplomová práce v první části shrnuje problematiku točivých strojů a jejich vlastní zařazení v technice. Dále představuje ORC a aplikace turbín v těchto cyklech. Praktická část se zabývá numerickou simulací zadané mikroturbíny v programu NUMECA od vytvoření sítě přes nastavení výpočtu až po vyhodnocení.
Abstract in different language: This Master's thesis introduce a reader to a problematic of turbomachinery and its own placement into the technology background. After that it describes simplified theory of ORC and types of turbines applied in these cycles. A practical part of the paper is focused on numerical simulation of microturbine done in NUMECA which starts with preparation of mesh and ends with evaluation of results thus it describe whole process of CFD simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Novak_15.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Novak-doc01435620170615081148-1.pdfPosudek vedoucího práce664,83 kBAdobe PDFView/Open
OP Novak-doc01437620170615131226.pdfPosudek oponenta práce509,67 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Novak-doc01459720170621090626.pdfPrůběh obhajoby práce190,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.