Title: Projekt - Návrh požární stanice s kapacitou města do 25000 obyvatel
Authors: Navrátilová, Martina
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28497
Keywords: požární stanice;ocelová konstrukce;garáž;zděný objekt;dokumentace pro stavební povolení
Keywords in different language: fire station;steel construction;garage;brick building;project documentation for building permit
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Zabývá se návrhem požární stanice typu C, posouzením ocelových garáží a zděného administrativního objektu. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle platných vyhlášek a norem ČSN EN.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is the elaboration of project documentation for building permit. It deals with designe of a fire station type C, assessment of steel garage and a brick administrative building. The project and the annexes are processed according to valid regulations and ČSN EN standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PB_Navratilova_Martina.pdfPlný text práce13,8 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,78 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,59 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce219,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.