Title: Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
Authors: Dvořáková, Lilia
Basl, Josef
Cimler, Petr
Eger, Ludvík
Egerová, Dana
Gangur, Mikuláš
Jakubíková, Dagmar
Plevný, Miroslav
Pokrivčák, Ján
Preis, Jiří
Taušl Procházková, Petra
Vacek, Jiří
Toncarová, Helena
Citation: DVOŘÁKOVÁ, Lilia a kolektiv. Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100 s. ISBN 978-80-261-0759-0.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/29131
ISBN: 978-80-261-0759-0
Keywords: studenti vysokých škol;metodická příručka;ekonomie;doktorské studium
Keywords in different language: university students;methodical guide;economy;doctor's studies
Abstract: Publikace Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management představuje aktuální stav zaměření a obsahu doktorského studijního programu na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v kreditním systému studia. V publikaci jsou představeny cíle, detailní obsah, literatura, počet kreditů, způsob absolvování a požadavky na studium povinných, povinně-volitelných a volitelných předmětů čtyřletého doktorského studijního programu včetně časového doporučení pro zařazení předmětu do studijního plánu studenta doktorského studijního programu. Metodické listy k jednotlivým předmětům reagují na informační potřeby studentů doktorského studijního programu v kreditním systému studia a ve svém celkovém obsahu reagují na současné požadavky na výzkumnou, vývojovou, pedagogickou a tvůrčí činnost studentů doktorského studia.
Rights: © Lilia Dvořáková
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KFU)
Přírodní vědy / Natural science
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova.pdfPlný text1,78 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.