Title: Keramická pěna s otevřenou pórovitostí na bázi geopolymerního substrátu pro katalytické čištění odpadních vod
Ceramic-like open-celled geopolymer foam as a porous substrate for water treatment catalyst
Authors: Kovářík, Tomáš
Křenek, Tomáš
Pola, Michal
Rieger, David
Kadlec, Jaroslav
Franče, Petr
Citation: KOVÁŘÍK, T., KŘENEK, T., POLA, M., RIEGER, D., KADLEC, J., FRANČE, P. Ceramic-like open-celled geopolymer foam as a porous substrate for water treatment catalyst. IOP Conf. Series: materials science and d engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-4. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2017
Publisher: IOP Publishing
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29197
ISSN: 1757-8981
Keywords: keramická pěna;otevřená pórovitost;čištění;voda
Keywords in different language: ceramic sponge, open-cell porosity, cleaning, water
Abstract: Publikace předkládá výsledky přípravy a charakterizace geopolymerních pěn a jejich mikrostrukturní a mechanické vlastnosti. Způsob výrovy byl experimentálně stanoven několika kroky: (a) příprava geopolymerní směsi, (b) inkorporace keramického plniva, (c) impregnace polyuretanové pěny geopolymerní směsí, (d) tepelné zpracování připravených substrátů. Geopolymerní směs byla připravena na bázi roztoku křemičitanu draselného n (SiO2) / n (K2O) = 1,6 a práškové směsi kalcinovaného kaolinu a jemného oxidu křemičitého. V rámci experimentu byly testovány různé typy keramického plniva (oxid hlinitý, kalcinovaná jíl a keramický prášek na bázi kordieritu). Sledována byla distribuce velikosti částic a váhový podíl plniva. Pro stanovení reologických vlastností připravených hmot byla použita oscilační reometrie s malou amplitudou v deformačně řízeném režimu 0,01% s úhlovou frekvencí 10 rad / s. Výpal porézních substrátů byl realizován v teplotním rozsahu 1100 - 1300 ° C.
Abstract in different language: This paper presents results from experimental study on microstructural and mechanical properties of geopolymer-based foam filters. The process for making porous ceramic-like geopolymer body was experimentally established, consists of (a) geopolymer paste synthesis, (b) ceramic filler incorporation, (c) coating of open-celled polyurethane foam with geopolymer mixture, (d) rapid setting procedure, (e) thermal treatment. Geopolymer paste was based on potassium silicate solution n(SiO2)/n(K2O)=1.6 and powder mixture of calcined kaolin and precipitated silica. Various types of ceramic granular filler (alumina, calcined schistous clay and cordierite) were tested in relation to aggregate gradation design and particle size distribution. The small amplitude oscillatory rheometry in strain controlled regime 0.01% with angular frequency 10 rad/s was applied for determination of rheology behavior of prepared mixtures. Thermal treatment conditions were applied in the temperature range 1100 –1300 °C. The developed porous ceramic-like foam effectively served as a substrate for highly active nanoparticles of selected Fe+2 spinels. Such new-type of nanocomposite was tested as a heterogeneous catalyst for technological process of advanced oxidative degradation of resistive antibiotics occurring in waste waters.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IOP_Conf. 2017.pdf925,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.