Title: Jan Kopecký a Katedra divadelní vědy a dramaturgie Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze
Other Titles: Jan Kopecký and the Department of theatre science and dramaturgy of the Theatre faculty of Academy of performing arts in Prague
Authors: Rauchová, Jitka
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 74-87.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29449
ISSN: 1211-8109
Keywords: Jan Kopecký;AMU;DAMU;1950–1960;Katedra divadelní vědy a dramaturgie
Keywords in different language: Jan Kopecký;Academy of performing arts in Prague;Theatre faculty;1950–1960;Department of theatre science and dramaturgy
Abstract: Když byla v roce 1949 převedena katedra teatrologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Divadelní fakultu AMU, stalo se toto pracoviště hlavním centrem výzkumu dějin a teorie českého divadla. Jednou z určujících osobností Katedra divadelní vědy a dramaturgie byl Jan Kopecký. Ten se stal již v roce 1950 docentem, o devět let později pak profesorem divadelní vědy. Vedle pedagogické a vědecké činnosti rovněž zastával několik funkcí na divadelní fakultě samé, ale i v dalších institucích, což jej předurčovalo k roli iniciátora změn v pedagogickém a vědeckém směřování divadelní vědy a jejího institucionálního zázemí nejen v 50. letech 20. století.
Abstract in different language: In 1949 when the Department of Theatrology was transferred from the Philosophical Faculty of Charles University to the Theatre Faculty of Academy of Performing Arts the Department of Theatre Science and Dramaturgy became the main centre of research of history and theory of Czech theatre for several years. One of the most determining personalities was Jan Kopecký. He already became a senior lecturer in 1950 and nine years later a profesor of theatre science. Beside pedagogical and scientific activities he also held a number of positions at the Theatre Faculty itself but also in other institutions, which predestined him to the role of the important initiator of changes in pedagogical and scientific direction of theatre science and its institutional backgrounds not only in the 1950s.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rauchova.pdfPlný text166,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29449

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.