Title: Sidney, Spenser, Puttenham: tři typy alžbětinské poetiky a utváření profesní a národní identity prostřednictvím pozeie
Other Titles: Signey, Spenser, Puttenham: three elizabethan poetic concepts and forming of professional and national identity through poetry
Authors: Kastnerová, Martina
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 109-128.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29451
ISSN: 1211-8109
Keywords: alžbětinská poetika;anglická renesance;renesanční poezie;Philip Sidney;Edmund Spenser;George Puttenham
Keywords in different language: elizabethan poetics;English renaissance;renaissance poetry;Philip Sidney;Edmund Spenser;George Puttenham
Abstract: Studie na příkladě třech poetických konceptů, Philipa Sidneyho, Edmunda Spensera a George Puttenhama, ukazuje, že stěžejním záměrem alžbětinské poetiky bylo utváření profesní a národní identity skrze poezii, a zaměřuje se na základní společné rysy alžbětinských poetik, tj. 1) koncept poezie jako vytváření fiktivních světů a pojetí básníka jako „tvůrce (maker); 2) morální a společenskou úlohu poezie a koncept učení příkladem; 3) spjatost poetiky a rétoriky a 4) autenticitu emocí produkovaných poezií vs. učenost, originalitu vs. kopírování (antických a kontinentálních) vzorů. Anglická poezie se v tomto smyslu stává svrchovaným prostředkem budování kulturní a intelektuální identity a svou svébytností usiluje překonat předchozí klasické či kontinentální vzory.
Abstract in different language: The study deals with the main tenets of the Elizabethan Poetics, as 1) the concept of poesy as creating fictional worlds and the concept of poet as a “maker”, 2) moral and social role of poetry and the concept of “doctrine by ensample”, 3) unity of poetics and rhetoric, 4) authenticity of emotions through poetry versus erudition, originality versus imitation of classical models. Thus, English poetry becomes the important device of establishing cultural and social identity of Elizabethan society in the context of dealing with classical and continental examples.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (KFI)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kastnerova.pdfPlný text311,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.