Title: Koncept imitatio v díle George Puttenhama The Art of English Poesie
Other Titles: Imitatio in George Puttenham´s The Art of English Poesy
Authors: Havlová, Jiřina
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 129-137.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29452
ISSN: 1211-8109
Keywords: imitatio;George Puttenham;alžbětinská poetika;antické básnictví;rétorika;Horatius;Quintilianus
Keywords in different language: imitatio;George Puttenham;elizabethan poetics;classical poetics;rhetoric;Horatius;Quintilianus
Abstract: Studie se zabývá analýzou díla alžbětinského autora George Puttenhama (1529 nebo 1530 – 1591) The Art of English Poesie, ve kterém se zaměřuje především na koncept imitatio v návaznosti na antické autory (zvláště Horatia a Quintiliana). Studie se v tomto kontextu věnuje také otázce originálního přínosu tohoto díla alžbětinské literární kultuře v oblasti renesanční poetiky a rétoriky.
Abstract in different language: Study deals with the consideration of The Art of English Poesy by George Puttenham (1529 or 1530 – 1591) that focuses on the concept of imitatio, particularly the concept of imitatio in Puttenham’s works and ideas of ancient authors (especially Horace, Virgil and Quintilian). It also pays attention to Puttenham’s original contribution to the Elizabethan literary culture.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlova.pdfPlný text132,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.