Title: Numerické simulace průtoku spalin v prvním stupni filtru s horním přívodem - modifikace vstupních komorových vložek
Numerical simulations of flue gas flow in a first stage filter with top inlet - Modifications of the inlet chamber inserts
Authors: Novák, Martin
Matas, Richard
Sedláček, Jan
Citation: NOVÁK, M., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Numerical simulations of flue gas flow in a first stage filter with top inlet - Modifications of the inlet chamber inserts. In 36th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermodynamics. MELVILLE, NY 11747-4501 US: AIP Conference Proceedings, 2017. s. nestránkováno. ISBN: 978-0-7354-1572-0 , ISSN: 0094-243X
Issue Date: 2017
Publisher: AIP Conference Proceedings
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85030778875
http://hdl.handle.net/11025/29498
https://aip.scitation.org/journal/apc
ISBN: 978-0-7354-1572-0
ISSN: 0094-243X
Keywords: Elektrostatický filtr;numerická simulace proudění, homogenizace prouděnSGS-2016-045
Keywords in different language: Electrostatic filter;CFD simulation;flow homogenization
Abstract: Článek je zaměřen na simulaci toku spalin v prvním stupni filtru s horním přívodem, který se používá v kogenerační elektrárně. Simulace CFD byla provedena s důrazem na vliv vstupní komory na rovnoměrnou distribuci spalin. Proud se musí otáčet ve správném směru v poměrně malém prostoru. K dosažení této změny se ve vstupní komoře používají rozdělovací stěny s klapkami a vložkami. Výsledky ukázaly, že hlavní vliv na rozložení rychlosti uvnitř filtru maji vložky v komoře.
Abstract in different language: The paper is focused on flue gas flow simulations in a first stage filter with top inlet that is used in a cogeneration power plant. CFD simulations were done with emphasize on the influence of inlet chamber on the flue gas distribution and filtering process. The flow has to be turned at right direction in a quite small space. To achieve this change, distribution walls with flaps and duct inserts are used in the inlet chamber. The results showed that the main influence on the velocity distribution inside the filter have the inserts in the chamber
Rights: Plný text není přístupný.
© AIP Conference Proceedings
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1.5004360_Matas.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD