Title: Vysokoteplotní odolnost proti opotřebení a oxidaci HVOF povlaků na bázi CrC
The High-Temperature Wear and Oxidation Behavior of CrC-Based HVOF Coatings
Authors: Houdková, Šárka
Česánek, Zdeněk
Smazalová, Eva
Lukáč, František
Citation: HOUDKOVÁ, Š., ČESÁNEK, Z., SMAZALOVÁ, E., LUKÁČ, F. The High-Temperature Wear and Oxidation Behavior of CrC-Based HVOF Coatings. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY, 2018, roč. 27, č. 1-2, s. 179-195. ISSN 1059-9630.
Issue Date: 2018
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85029431754
http://hdl.handle.net/11025/29793
ISSN: 1059-9630
Keywords: HVOF, žárový nástřik, karbid chromu, oxidace, vysoká teplota, pára, opotřebení, energetika
Keywords in different language: HVOF, thermal spray, chromium carbide, oxidation, high temperature, wear, power industry
Abstract: Byly hodnoceny tři komerčně dostupné materiály na bázi CrC s rozdílnou matricí(Cr3C2-25%NiCr; Cr3C2-25%CoNiCrAlY and Cr3C2-50%NiCrMoNb), deponované pomocí technologie HVOF. Byla sledována jejich odolnost proti působení vyské teploty v různých typech prostředí - v horkém vzduchu a horké tlakové páře. Ukázalo se, že povlak Cr3C2-50%NiCrMoNb je vhodnou náhradou povlaku Cr3C2-25%NiC, který v prostředí horké tlakové páry podléhá preferenční oxidaci karbidických částic.
Abstract in different language: Three commercially available chromium carbide-based powders with different kinds of matrix (Cr3C2-25%NiCr; Cr3C2-25%CoNiCrAlY and Cr3C2-50%NiCrMoNb) were deposited by an HVOF JP-5000 spraying gun, evaluated and compared. The influence of heat treatment on the microstructure and properties, as well as the oxidation resistance in a hot steam environment (p=24 MPa; T=609°C) were evaluated by SEM and XRD with respect to their potential application in the steam power industry. The sliding wear resistance measured at room and elevated (T=600°C) temperatures according to ASTM G-133. For all three kinds of chromium carbide-based coatings the precipitation of secondary carbides from the supersaturated matrix was observed during the heat treatment. For Cr3C2-25%NiCr coating annealed in hot steam environment as well as for Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating in both environment, the inner carbide oxidation was recorded. The sliding wear resistance was found equal at room temperature, regardless of the matrix composition and content, while at elevated temperatures, the higher wear was measured, varying in dependence on the matrix composition and content. The chromium carbide-based coating with modified matrix composition Cr3C2-50%NiCrMoNb is suitable to replace the Cr3C2-25%NiCr coating in a hot steam environment to eliminate the risk of failure caused by inner carbide oxidation
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Verlag
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD