Title: Model raketoplánu
Other Titles: Space shuttle model
Authors: Szemla, Ferdinand
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 54. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: raketoplán;modely;Discovery;Sojuz;Proton;vesmír
Keywords in different language: space shuttle;models;Discovery;Soyuz;Proton;Universe
Abstract: Moje práce představuje obří modely vesmírných raket Sojuz a Proton, dále také model raketoplánu Discovery. Modely jsou postaveny většinou v měřítku 1:15 (ve skutečnosti mají rakety od 45 do 70 m, modely jsou cca 3,5-5 m). Proto z důvodů složitosti přepravy budu modely představovat pouze na prezentaci. Materiál použitý na modely byl převážně: polystyren, plastové prvky, dřevěné překližky a smrkové dřevo. Jako spojovací materiál byly použity šrouby, disperzní lepidlo. Finální vzhled byl doladěn barvou a speciálně vyrobeným potiskem. Modely jsem vyráběl na ples s tématikou kosmu ve spolupráci s Ferdinandem Szemlou st.. Posléze se modely začali ukazovat veřejnosti, aby si lidé byli schopni představit, jak obří a hromující ve skutečnosti vesmírná technika je.
Abstract in different language: My work is represented by giant models of Soyuz and Proton space rockets, as well as the Space Shuttle Discovery model. The models are mostly built at a scale of 1:15 (in fact they have rockets from 45 to 70 m, models are about 3.5-5 m). Therefore, due to the complexity of the transport, I will only introduce the models to the presentation. The material used for the models was predominantly: polystyrene, plastic elements, plywood and spruce. Bolts, dispersion glue, were used as fasteners. The final look was fine-tuned with specially printed printing. Models I made for a cosmos ball with the collaboration of Ferdinand Szemla sr.. Finally, the models began to show to the public so that people were able to imagine how giant and thundering in fact the space technology is.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szemla.pdfPlný text352,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.