Title: Pedagogical support of professional self-determination of students
Authors: Antonova, Tatiana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 70. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: pedagogická podpora;profesionální sebeurčení;profesionální orientace
Keywords in different language: pedagogical support;professional self-determination;professional orientation
Abstract in different language: The essence of the concepts of pedagogical support, professional self-determination, professional orientation. The analysis of pedagogical experience on pedagogical support of professional self-determination of pupils is carried out. The program of the elective course "Professional self-determination", the plans-summaries of lessons on pedagogical support of professional self-determination of schoolchildren. Organized, conducted and analyzed experimental work on the basis of MBOU "SOSH № 15" Vladimir.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonova.pdfPlný text346,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.