Title: Methodology of development of general educational pupils skills at technology lessons
Authors: Tucan, Elena
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 73. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: obecné vzdělávací dovednosti;srovnávací metoda;kreativní myšlení
Keywords in different language: general educational skills;comparison method;creative thinking
Abstract in different language: This article deals with process of formation general educational skills at technology lessons in the municipal autonomous general educational institution "Gymnasium №3 of the city of Vladimir"
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tucan.pdfPlný text345,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.