Title: Getting hydrogen from water
Authors: Ivanova, G. M.
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 74. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: zplyňování kapaliny;disociace kapaliny;kapilární elektro-osmóza s vysokým napětím;ionizace;hořlavý plyn
Keywords in different language: gasification of the liquid;dissociation of liquid;high-voltage capillary electro-osmosis;ionization;combustible gas
Abstract in different language: The proposed main technical experimental setup cold gasification and dissociation of liquids with their transfer to the fuel gas through an electric field.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova.pdfPlný text340,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.