Title: Hydraulická ruka
Other Titles: Hydraulic hand
Authors: Hofman, Martin
Randa, Michal
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 76. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: hydraulická ruka;3D tisk
Keywords in different language: hydraulic hand;3D printing
Abstract: Hydraulická ruka je praktická ukázka hydraulického jeřábu, který můžeme vidět například u nákladních automobilů nebo bagrů. Stejně tak jako u profesionálních jeřábů je tato ruka ovládána hydraulickými válci. Díky menší velikosti je však snadné ji použít jako didaktickou pomůcku a prezentovat ji žákům na základní škole. Jako hydraulické válce jsou zde použity injekční stříkačky, které jsou spojeny silikonovými vzduchovacími hadičkami. Samotná ruka je pak vytvořena z plastových dílů vytištěných na 3D tiskárně a může tedy sloužit i jako ukázka využití této technologie.
Abstract in different language: The hydraulic hand is a practical display of a hydraulic crane such as can be seen on lorries or excavators. Just like in the case of the professional cranes, it is operated via the means of hydraulic cylinders. However, owing to its smaller size, it is easily used as a didactic tool that could be presented to primary school pupils. Hypodermic syringes connected with silicon tubes function as hydraulic cylinders. The hand itself is created using a 3D printer and can therefore be used as an illustration of a possible use of this technology as well.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hofman.pdfPlný text350,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.