Katedra ústavního a evropského práva / Department of Fundamental and European Law

Kolekce


Recent Submissions

Mulák, Jiří , Vnenk, Vladislav
Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu

The paper deals with the principle of contradictory and its reflection in criminal and civil proceedings. First, the application of the principle of contradictory in criminal proceedings is discussed, especially at the stage of the main trial, and then its application in civil proc...

Knoll, Vilém , Vostrá, Zuzana
Česko-slovenské kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti v Plzni

Pavlíček, Václav
Aktuálnost hodnot a tradic vzniku Československa

The 100th anniversary of the foundation of Czechoslovakia is a good opportunity for evaluating the state‘s role with respect to the present-day Czech statehood. An opportunity for assessing its values and traditions that are appreciated and disputed today as they were in the past.&...