Centrum tělesné výchovy a sportu / Center for Physical Education and Sport

Kolekce


Recent Submissions

Gabryś, Tomasz , Szmatlan-Gabrys, Urszula , Stanula, Arkadiusz
The direction of the changes of rates of the internal and external training load under the influence of high-altitude hypoxia on mountain bikers

Benešová, Daniela , Švátora, Karel
Influence of increase of sensomotor task difficulty on neural system arousal and motoric performance

Koudelková, Adéla , Knappová, Věra
Pohybová terapie a její přínos u jinak zrakově disponovaného dítěte s onkologickou anamnézou

This study deals with the evaluation of motor development level and its changes in a child with oncological disease, depending on the undertaken motion program. The implementation of the program is in our case study influenced by the ongoing optic glioma (tumor of the optic&#x...

Mitáš, Josef , Dygrýn, Jan , Rubín, Lukáš , Křen, Filip , Vorlíček, Michal , Nykodým, Jiří , Řepka, Emil , Bláha, Ladislav , Suchomel, Aleš , Feltlová, Dana , Klimtová, Hana , Valach, Petr , Frömel, Karel
Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu

Background: Previous studies have confirmed the relationship between the built environment and the physical activity of the adult population. However, research to address this relationship in children and adolescents is limited. World-recognized patterns of behavioral change neglect physical fitness a...

Novák, Jaroslav , Votík, Jaromír , Štork, Milan , Zeman, Václav
Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací

BACKGROUND: Results of national physical fitness survey of Czechoslovak population were published in 1976. The survey was part of International Biological Program IBP. The results are used as standards for evaluating fitness level and cardio-respiratory capacity of subjects till now. OBJECTIVES:&...