Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy / Department of Mathematics, Physics and Technical Education

Kolekce


Recent Submissions

Piskač, Václav
Kombinované experimenty ve výuce fyziky na základní škole

The doctoral thesis focuses on teaching physics at primary school and in the corresponding classes of multi-year grammar schools. The basic tools of physics teaching include demonstration and frontal experiments. My goal was to create methodologies of combined experiments - sets of comp...

Pěchoučková, Šárka , Hora, Jaroslav
Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření představy přirozeného čísla v roli počtu

Masopust, Pavel , Kohout, Jiří , Mollerová, Marie , Feřt, Lukáš
Overview of outcomes of project Didaktika - Člověk a příroda A (Didactics - Human and Nature A)

Aim of described research is (was) to determine and suggest how to remove critical spots in lower-secondary physics curriculum. As critical spots we understand the problems with the physics concepts during learning and teaching. We used a multicriterial approach and analyzed basic curri...

Buršíková, Dana , Kohout, Jiří , Beňová, Barbora , Rokytová, Jitka , Kršek, Pavel
Faktory ovlivňující školní život dětí s epilepsií

Epilepsy is a chronic neurological disorder with many negative sequelae related to the school attendance of aff ected children. School environment plays a fundamental role in the stigmatization accompanyi ng this dise ase. Individual risk factors related to children with epilepsy themselves,&...

Krotký, Jan
Kreativita a inovace v produktu žáka a jeho hodnocení

The article presents a research in the area of creativity expressions. The aim of the presented research is to systematically verify the evaluating questionnaire in the environment of elementary schools, to map its problematic parts and to suggest some adjustments before it is gene...