Katedra psychologie / Department of Psychology

Kolekce


Recent Submissions

Svoboda, Michal , Gažáková, Eva
Osobnostně sociální rozvoj studentů — budoucích učitelů

Lovasová, Vladimíra , Kushch, Oleksandr
Vnitřní faktory pracovní spokojenosti zaměstnanců ve výrobních podnicích v ČR

Objectives. Manufacturing firms in the Czech Republic today address the increasing staff turnover and the issue of employee satisfaction is very topical. The aim of this study was to find out whether thejob satisfaction of manufacturing company employees is influenced by their existenti...

Svoboda, Michal
Sociálně psychologický výcvik v inkluzivním vzdělávání

The paper deals with the problem of use of socio-psychological games in inclusive education. This topic is compiled out of theory, application and research point of view. In the paper the substance of socio-psychological training is defined and the target fields are characterized. ...

Buršíková, Dana , Kohout, Jiří , Beňová, Barbora , Rokytová, Jitka , Kršek, Pavel
Faktory ovlivňující školní život dětí s epilepsií

Epilepsy is a chronic neurological disorder with many negative sequelae related to the school attendance of aff ected children. School environment plays a fundamental role in the stigmatization accompanyi ng this dise ase. Individual risk factors related to children with epilepsy themselves,&...

Kubíková, Kateřina , Lukavská, Kateřina , Boháčová, Aneta , Mainz, Denis , Svobodová, Sandra
Test Anxiety Inventory (TAI): validization and psychometric properties of Czech version

This study details the development and validation of a Czech language version of the Test Anxiety Inventory (TAI). The TAI instrument has been created to allow acquisition of empirical evidence on the two above-mentioned components in practical situations. This measurement tool addresses...