Publikace FF / Publications of FF

Podkomunity

480 items
372 items
25 items
22 items

Recent Submissions

Sekerák, Marián
Matěj Gregárek: Stát oběma nohama na zemi: Symetrické přístupy k legitimitě státu & Petr Agha (ed.): Lidská práva v mezikulturních perspektivách

Naxera, Vladimír
Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela (eds.): Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Váně, Jan
Masaryk, Weber, and the Czech situation from the Norwegian perspective: an interview with Pål Veiden

Hodková, Kateřina
Romanismy v Novém občanském zákoníku a jejich francouzské ekvivalenty

The purpose of this study is to present findings from original linguistic research, which combines two linguistic disciplines applied to language for specific purposes, more precisely to legal language: etymology and translatology. The study aims to draw a definitive conclusion regarding the...

Lochmannová, Alena
Konstrukce, deklarace a manifestace kriminální identity v reflexi druhého života odsouzených: příklad ruskojazyčné kriminální subkultury

This study focuses on the presentation of the specifics of Russian-speaking criminal groups in Czech men's prisons, especially in relation to the formation of their subcultural identity, the hierarchization process and use of bodily modifications, specifically tattoos, as an important tool&#x...