Castellologica bohemica

Kolekce


Recent Submissions


Zprávy z redakční rady

Unger, Josef
Zahraniční periodika

Gersdorfová, Zlata
Dalibor Janiš – Radim Vrla a kol.: Hrady Zlínského kraje. Lukov 2018.

Gersdorfová, Zlata
Michal Doskočil – Tomáš Durdík – Viktor Sušický: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy. Praha 2019.

Gersdorfová, Zlata
Miroslav Dejmal – Libor Jan – Rudolf Procházka (edd.): Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha 2019.