2012

Kolekce

11 items
10 items
15 items

Recent Submissions

Rak, Michal , Funk, Lukáš , Váňa, Martin
Vesnice v zajetí železné opony - možnosti archeologického poznání studené války

Antropoweb
8. mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu: call for papers

Bouchal, Martin
Tzvetan Todorov - Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací (2011)

Strych, Filip
Jan Záhořík - Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace (2010)

Beláňová, Andrea
Zdeněk R. Nešpor: Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu (2010)