Title: Elektronické vybavení umožňující řízení aktivní regenerace ERDPF filtru
Other Titles: The Electronic Conception that Allows the Control of the Active ERDPF Filter Regeneration
Authors: Křivka, Jindřich
Žahour, Jiří
Kosturik, Kamil
Citation: Elektrotechnika a informatika 2018: XIX. ročník konference doktorských prací, Zámek Nečtiny, 25. – 26. října 2018: Elektrotechnika, Elektronika, Elektroenergetika, 2018, s. 85-89.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34349
ISBN: 978–80–261–0785–9
Keywords: elektricky regenerovatelné filtry pevných částic;modulární systém;budič hlavního spínače
Keywords in different language: ERDPF filter;modular system;power high-side switch
Abstract: Elektricky regenerovatelné filtry pevných částic (ERDPF filtry) jsou určeny pro snižování emisí u vznětových motorů [1], [2], [3]. Koncepce elektronického systému 24V ERDPF V2 je rozdělena do dvou základních typů elektronických modulů [4], [5]. Hlavní modul, který slouží jako hlavní spínač proudové regenerační smyčky, a pak až 8 sekundárních modulů, kdy každý může řídit až tři aktivní elementy. To umožňuje maximální konfiguraci filtru s 24 aktivními elementy, které jsou schopné odfiltrovat PM z motoru o objemu 12 l, který splňuje normy Euro III. Systém je konstruován na připojení k 24V napájení v podobě dvou olověných akumulátorů (standartní vybavení nákladních vozidel).
Abstract in different language: The paper describes one key function of the ERDPF electronic control system. The main function of electronic system is the switching of regeneration current loops. For this reason, the electronic system has to be equipped by a reliable and quick control MOSFET driver. This driver is based on a dead time generator with multiple outputs and a power accelerated switching by signal edges. In the text is described electronic fundamental functionalities. For better explanation of these, the voltage graphs and block diagram are used.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KAE)
2018
2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krivka.pdfPlný text1,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.