Title: Využití počítačové simulace v řešení vybraných Appoloniových a Pappových úloh
Other Titles: Using computer simulation to solve selected apollonius’ and pappus’ problems
Authors: Frank, Jan
Citation: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 10-23.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30895
ISBN: 978-80-261-0828-3
Keywords: počítačová simulace;kognitivní technologie;GeoGebra;badatelský přístup;Apolloniovy úlohy;Pappovy úlohy
Keywords in different language: computer simulation;cognitive technology;GeoGebra;research approach;Apollonius’ problems;Pappus’ problems
Abstract: Programy dynamické geometrie, jakým je například GeoGebra, představují ideální možnost aplikace kognitivních technologií v hodinách matematiky na základních a středních školách. Učiteli dávají možnost využít badatelský přístup k vyučování a řešit klasické matematické problémy inovativním způsobem s využitím moderních počítačových technologií. Příspěvek je věnován simulačním možnostem programu GeoGebra aktuální verze 6.0 v kontextu školské geometrie a využití počítačové simulace při řešení vybraných Apolloniových a Pappových úloh.
Abstract in different language: The software of dynamic geometry GeoGebra is an ideal means of using cognitive technology in mathematics lessons at elementary and secondary schools. Teachers can use the research approach to teaching and can solve classical mathematical problems in an innovative way using modern computer technologies. The paper is devoted to simulation possibilities of software GeoGebra current version 6.0 in the context of geometry at school level and the use of computer simulation to solve selected Apollonius’ and Pappus’ problems.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frank.pdfPlný text1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.