Title: Fatigue Tests - Important Part of Development of New Vehicles
Other Titles: Testy únavy - důležitá součást vývoje nových vozidel
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Žlábek, Pavel
Heller, Petr
Chvojan, Jan
Mentl, Václav
Citation: KEPKA, M., KEPKA, M., ŽLÁBEK, P., HELLER, P., CHVOJAN, J., MENTL, V. Fatigue Tests - Important Part of Development of New Vehicles. In MATEC Web of Conferences. New York: Curran Associates, Inc, 2018. s. 1-7. ISSN 2261-236X.
Issue Date: 2018
Publisher: Curran Associates, Inc
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85048095377
http://hdl.handle.net/11025/31183
ISSN: 2261-236X
Keywords in different language: Dynamic analysis;Engineering education;Engines;Fatigue testing;Laboratories;Trolley cars
Abstract: Ve městě Plzni (Česká republika) se vyvíjí moderní dopravní technika. Škoda Transportation (výrobní společnost) úspěšně vyrábí železniční a silniční vozidla již řadu let (elektrické lokomotivy, tramvaje, metro, trolejbusy, bateriové busy). Tento výrobce spolupracuje na vývoji těchto vozidel s Výzkumným a zkušebním ústavem (komerčním výzkumným ústavem) a se Západočeskou univerzitou (veřejná vysoká škola). Únavové zkoušky provádí Dynamická zkušební laboratoř ve Výzkumném a zkušebním ústavu a Regionální technologický ústav, výzkumné centrum Strojírenské fakulty univerzity. Článek popisuje různé únavové testy a prezentuje jejich praktickou realizaci ve zmíněných laboratořích.
Abstract in different language: In city of Pilsen (Czech Republic) modern transport engineering is developed. The Skoda Transportation (production company) has successfully been producing rail and road vehicles for many years (electric locomotives, trams, metro cars, trolleybuses, battery buses). This producer cooperates in developing these vehicles with the Research and Testing Institute (commercial research institute) and with the University of West Bohemia (public university). Fatigue tests are carried out by the Dynamic Testing Laboratory at the Research and Testing Institute and by the Regional Technological Institute, the research center of the Faculty of Mechanical Engineering at the university. The paper describes various fatigue tests and presents their practical realization in the mentioned laboratories.
Rights: © Curran Associates
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fatigue Tests – Important Part of Development of New Vehicles.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD