Title: Rekonstrukce původního tvaru uměleckého předmětu z dochovaných fragmentů
Other Titles: Reconstruction of the original shape of an artwork from preserved fragments
Authors: Halíková, Kateřina
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Brus Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31484
Keywords: 3d model;virtuální 3d model;socha;panna marie lurdská;umělecký předmět;fragment;laserové skenování;3d skener;artec;meshlab;rekonstrukce;blovice
Keywords in different language: 3d model;virtual 3d model;statue;our lady of lourdes;artistic subject;fragment;laser scanning;3d scanner;artec;meshlab;reconstruction;blovice
Abstract: Tato práce se zabývá rekonstrukcí původního tvaru uměleckého předmětu (roztříštěné sochy Panny Marie Lurdské) z dochovaných fragmentů. Byly navrženy dva postupy, jak sestavit virtuální 3D model sochy Madony. V prvním navrženém postupu byla socha Madony naskenována laserovou multistanicí Leica Nova MS50, pořízená data byla zpracována v open source softwaru MeshLab. Druhý postup popisuje sběr dat pomocí 3D skenerů Artec pracujících na principu strukturovaného světla. Takto naskenovaná data byla zpracována v komerčním programu Artec Studio. V práci jsou oba postupy porovnány a výsledkem je složený virtuální 3D model sochy Madony.
Abstract in different language: This work deals with the reconstruction of the original shape of the artwork (fractured statue of Our Lady of Lourdes) from preserved fragments. Two procedures have been proposed to build a virtual 3D model of the Madonna statue. In the first proposed process, the Madonna statue was scanned by the Leica Nova MS50 laser multistation, and the data obtained was then processed in the open source software MeshLab. The second step describes a data collection using structured light 3D scanners Artec 3D. This scanned data was processed in the Artec Studio commercial program. At work, the two procedures are compared and the result is a composite virtual 3D model of the Madonna statue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce7,84 MBAdobe PDFView/Open
PV_Halikova_Katerina.pdfPosudek vedoucího práce56,25 kBAdobe PDFView/Open
PO_Halikova_Katerina.pdfPosudek oponenta práce429,44 kBAdobe PDFView/Open
K_Halikova.pdfPrůběh obhajoby práce181,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.