Title: Komunální volby v ČR na příkladu voleb do Zastupitelstva města Plzně v roce 2014
Other Titles: Municipal Elections in the Czech Republic - Elections to the City Council of Pilsen in 2014
Authors: Matoušek, Roman
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31493
Keywords: volby;zastupitelstvo obce;volební orgány;kandidátní listiny;volič;hlasování
Keywords in different language: elections;municipal council;electoral authorities;list of candidates;voter;voting
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice voleb do zastupitelstev obcí. Jejím cílem bylo shromáždění všech důležitých informací o procesu voleb. Práce je členěna na 19 kapitol. První polovina práce se věnuje právní úpravě procesu před samotnou volbou. Druhá polovina se věnuje přímo průběhu voleb, úpravě hlasování, sčítání hlasů a zveřejnění výsledků. Práce taktéž obsahuje informace o institutech s volbami souvisejícími, jako je např. financování voleb, soudní přezkum voleb popř. i trestněprávní odpovědnost za maření přípravy nebo průběhu voleb. Práce na konkrétním příkladu voleb do Zastupitelstva města Plzně prakticky demonstruje teoretickou právní úpravu, přičemž poukazuje na její nedostatky a pokouší se navrhnout nová řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of municipal elections. Its objective is to collect all important information about the election process. The thesis is divided into 19 chapters. First, the thesis describes the legal rules of the process before the election itself. The second part of the thesis deals with the election course, voting adjustment, vote counting and publication of results. The thesis also contains facts about institutes connected with elections as e.g. election funding, judicial review or criminal liability for obstruction of election preparation or the process itself. At the end the thesis demonstrates on the example of the election to The Pilsen City Board of Representatives the theoretical legislation, pointing to its imperfections, and it tries to suggest new solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_volby_final.pdfPlný text práce712,3 kBAdobe PDFView/Open
Matousek R. - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce606,87 kBAdobe PDFView/Open
Matousek R. - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce714,13 kBAdobe PDFView/Open
Matousek R. - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce317,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.